• Veiens Venner
Det digitale sjåførsambandet

Regler for Veiens Venner


                                                                 Du skal ha lest og forstått disse reglene. 

                                                                                      Gjelder for ALLE 

 

1. Alt som foregår inne på Veiens Venner skal forbli på Veiens Venner. Brudd på dette vil medføre permanent                utestengelse!

2 A. Normal folkeskikk gjelder. Alle skal holde en god tone og være høflige. 

    B: Mobbing, trakassering og /eller uthenging av personer/firma skal ikke forekomme. Dette gjelder også når det                         gjelder etnisk identitet eller legning. Personer og firmaer som ikke er tilknyttet sambandet skal ikke nevnes på noen             måte som gjør de gjenkjennbare når det er snakk om negativ omtale av disse.

    C: Det å bruke kallenavn eller henge ut statlige etater ( som politi, Statens Vegvesen  osv.)  skal ikke forekomme.

    D: Koder som gir adgang til steder SKAL IKKE gis over sambandet.

    E: Unngå å si ting på sambandet som kan skade deg eller andre. Ikke si ting om andre som ikke kan forsvare seg                      enten for at de ikke er tilknyttet sambandet, eller ikke er pålogget.

     F: Det er ikke tillatt å oppfordre til ulovligheter på radioen eller straffbare handlinger.
         Enhver bruker står selv ansvarlig for det som blir sagt.

3 A. Det er kun eier av radio / lisens som  skal bruke sambandet. Når lisenstaker ikke er tilstede eller ute av                                   kjøretøy skal radioen dempes / skrus av, slik at ingen utenom kan lytte til samtaler eller svare. 

    B: Har lisenstaker med passasjer i bilen, eller  har folk rundt seg, skal disse informeres om at det som blir sagt på                     sambandet ikke skal deles med andre som ikke har lisens. Hvis andre enn lisenstaker bryter reglene via                                 lisenstakers radio, vil lisenstaker få konsekvensen av  regelbruddet.

4. Ved varsling av ulykker SKAL det kun varsles hvilken vei det gjelder, om det er mulig å passere og evt. tidsomfang                   når veien åpner igjen. 

     A: Det er heller IKKE TILLATT å nevne skadeomfang eller hvilke kjøretøy som er involvert.
         Det å diskutere årsaken til ulykken på sambandet skal ikke forekomme, da dette er noe som de rette etatene er til               for å finne ut av. Eneste unntak er hvis den forulykkede selv vil prate om dette.

5. Det er ikke tillatt å varsle promillekontroll over sambandet.

6. Hvis det pågår en viktig / seriøs samtale skal det ikke brytes inn med unødvendige / useriøse kommentarer eller                   lyder. Dette for å unngå å avbryte samtaler som pågår. Prøv å hold samtalene til tema.

7. Begrens snakk om alkohol og rus over sambandet.

8. Oppstår diskusjoner, trakassering eller  andre uønskede hendelser på en kanal KAN moderatorer sette                     deg i lukket rom  inntil saken er avgjort av minst 3 administratorer.

9. Alle medlemmer skal ha mulighet til å ta del i samtaler, om enkeltpersoner ønsker lengre private samtaler har vi        lukket rom som kan brukes til dette. Evt. ta kontakt med vårt team og få tildelt private rom med kode                          kostnadsfritt.


NB: Du som rettighetshaver på Veiens Venner er ansvarlig for at de som lytter sammen med deg følger våre regler.
Reglene vil bli oppdatert så fort det blir funnet svakheter, eller hull som må tettes.

For videre registrering følg denne linken.

Konsekvenser  ved regel brudd 


Ved regelbrudd så gjelder følgende konsekvenser : 1.Gangs forseelse: Muntlig advarsel. Du blir kontaktet av en moderator/Administrator 2.Gangs forseelse: Skriftlig advarsel 3.Gangs forseelse: 72 timer i eget rom. 4.Gangs forseelse: Utestengelse (Fra 1 til 3 mnd. kan revurderes etter 3 måned, alt etter alvorlighetsgrad) Ved regelbrudd så er det 1 mnd. varighet, ved nytt regelbrudd før den måneden er gått så påfaller det 1 mnd. Disse konsekvensene gjelder for hver regel.